หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
"เทศบาลบำเหน็จณรงค์เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น"
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ
 
 
 
เป้าประสงค์
 
 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
 
ประชาชนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
 
เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
 
ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220