หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  บุคลากร
 
   
 
 
 
นางสาวคุรุวันท์ เวทยากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
นายมารุต อาบสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาว ปมิตรา อัคคะชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวปิยนันท์ วันนา
นิติกรปฏิบัติการ
จ.อ.ประเสริฐ พูนประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจิราพร ไทยประสงค์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญ
นายพิพัฒน์ ฉิมวาท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.วัฒนา วงศ์ชู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนิตยา พลพยัคฆ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุจิตตรา วงค์ชู
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุภารัตน์ กลิ่นศรีสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาว วิไลลักษณ์ สังมะณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาง นงค์นุช เสาวคนธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
-ว่าง-
งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นาย เดือน ชัยศร
พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง)
นาย สาโรจน์ กรึงพทรา
พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง)
นาย อุทิศ กลิ่นศรีสุข
พนักงานดับเพลิง
นาย ประจอง พระศรี
พนักงานดับเพลิง
นาย เรวัตร โนนแก้ว
คนงาน
นางสาว นารีรัตน์ กลิ่นศรีสุข
คนงาน
นางสาว จินต์จุฑา ฤกษ์ดี
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
นาย ทศพล เทียวประสงค์
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220