หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  บุคลากร
 
   
 
 


นางสาวคุรุวันท์ เวทยากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


ว่าง

 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นายมารุต อาบสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 


จ.อ.ประเสริฐ พูนประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาว ปมิตรา อัคคะชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวนิตยา พลพยัคฆ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
ฝ่ายปกครอง
 


นางสาวจิราพร ไทยประสงค์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญ


นางสาวปิยนันท์ วันนา
นิติกรปฏิบัติการ
 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 


จ.อ.วัฒนา วงศ์ชู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพิพัฒน์ ฉิมวาท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวงเวช เทอมขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
 
ฝ่ายธุรการ
 


นาง นงค์นุช เสาวคนธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน


นางสาว วิไลลักษณ์ สังมะณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฏฐกานต์ นพคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220