หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  หัวหน้าส่วนราชการ
 
   
 
 


นางสาวคุรุวันท์ เวทยากร
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร : 087-0397757
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวคุรุวันท์ เวทยากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 087-0397757


นางปัญจมา วงษ์ชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-9285942


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220