หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
มาตการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 19 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)  
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220