หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หน้าที่ของ คคก. พิจารณาผลการเสนอราคา [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
หน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ระเบียบพัสดุ [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)  
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220