หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ประกาศ
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต. บำเหน็จณรงค์ [ 13 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหคือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง การควบคุมการขุดดิน การถมดิน การบรรทุกดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 71  
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงศ์ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 12 พ.ค. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 74  
 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 60  
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 1 โครงการ (ปรากฎตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 173  
 
วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 9 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ พร้อมหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศการขยายระยะเวลาการดำเนินการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (Nogift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 21 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220