หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ประกาศ
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ No Gift policy 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 1 โครงการ (ปรากฎตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 78  
 
วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 9 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ พร้อมหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศการขยายระยะเวลาการดำเนินการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศใช้แผน ปปช. 2566-2570 [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2  [ 15 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220