หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 3,900 ซีซี จำนวน 1 คัน  26 พ.ย. 2564 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง เครื่องดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 3,900 ซีซี  19 พ.ย. 2564 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  20 ต.ค. 2564 41
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๙๐๐ ซีซี  7 ต.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  29 ก.ย. 2564 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  29 ก.ย. 2564 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  29 ก.ย. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2563  29 ก.ย. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 16 (ถนนรอบบึงชวน)  21 ก.ย. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 3,900 ซีซี  5 ส.ค. 2564 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  27 ก.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงร่างรายละเอียดคุณลักษณะ รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)  27 ก.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงร่างรายละเอียดคุณลักษณะ รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  14 ก.ค. 2564 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  14 ก.ค. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางของรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  2 ก.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  2 ก.ค. 2564 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  2 ก.ค. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  19 เม.ย. 2564 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  31 มี.ค. 2564 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู  25 มี.ค. 2564 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔  25 มี.ค. 2564 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  18 มี.ค. 2564 115
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220