หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 3,900 ซีซี  5 ส.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  27 ก.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงร่างรายละเอียดคุณลักษณะ รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2)  27 ก.ค. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงร่างรายละเอียดคุณลักษณะ รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  14 ก.ค. 2564 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  14 ก.ค. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางของรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  2 ก.ค. 2564 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  2 ก.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง  2 ก.ค. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  19 เม.ย. 2564 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  31 มี.ค. 2564 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู  25 มี.ค. 2564 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔  25 มี.ค. 2564 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  18 มี.ค. 2564 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  12 มี.ค. 2564 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกดีเซล ประจำปี งปม. 2564   30 ต.ค. 2563 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 19 ที่นั่ง ประจำปี งปม. 2564   30 ต.ค. 2563 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปี งปม. 2563   30 ต.ค. 2563 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2563  7 ต.ค. 2563 138
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2563  7 ต.ค. 2563 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   - อยู่ระหว่างรวบรวมข้่อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -  13 ก.ค. 2563 93
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220