หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำขวัญอำเภอบำเหน็จณรงค์  19 ม.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเตือนประชาชน  17 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565  13 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ธกส. มอบน้ำดื่ม   29 ธ.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  22 ธ.ค. 2564 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเตือนประชาชน  20 ธ.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  17 ธ.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายละเอียดภาควิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  15 ธ.ค. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีป้าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  14 ธ.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   14 ธ.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  14 ธ.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีป้าย  14 ธ.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทะเบียนพาณิชย์  14 ธ.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว  14 ธ.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พ.ศ. 2565  3 ธ.ค. 2564 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ผ่านโครงข่ายระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  3 ธ.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565  24 พ.ย. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบสมัครเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  22 พ.ย. 2564 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  18 พ.ย. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   18 พ.ย. 2564 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2566  19 ต.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   อัพเดทสถานการณ์ปัจจุบัน(17 ต.ค. 64)  17 ต.ค. 2564 9
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220