หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ข่าวสารเทศบาล
 
   
 
 

 
ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๙๐๐ ซีซี  
 

ประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๙๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 10.39 น. โดย คุณ นฤมล ประทุมวัน

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220