หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ข่าวสารเทศบาล
 
   
 
 


 
การยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง   การยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
****************************************
        ผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
3. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2507  ถึง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2508 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
4. เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่พอเพียงแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด
เอกสารในการยืนยันสิทธิผู้สูงอายุรายใหม่ มีดังต่อไปนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
โดยมีกำหนดการออกยืนยันสิทธิผู้สูงอายุรายใหม่ นอกสถานที่ ดังนี้
วันพุธที่ 22 พ.ย. 2566 (เวลา 09.00 - 16.30 น.) บ้านชวนหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 17 และบ้านถนนหว้าหมู่ 11
บริเวณสี่แยกกลางบ้านหมู่ 2
วันพฤหัสบดีที่  23 พ.ย. 2566 (เวลา 09.00 - 16.30 น.) บ้านปะโคหมู่ 3,16 บริเวณวัดบูรณ์ บ้านปะโค
วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2566 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)  บ้านหลุงหมู่ 10   บริเวณกลุ่มออมทรัพย์บ้านหลุง
วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2566 (เวลา 13.00 - 16.30 น.) บ้านหนองโสนหมู่ 15 บริเวณคิวรถตู้ตลาดใหม่
สามารถแจ้งยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนธันวาคม 2567
ได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 044-127220  ต่อ  3

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2566 เวลา 09.45 น. โดย phattharawadee

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220