หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ข่าวสารเทศบาล
 
   
 
 

 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ยั่งยืน(การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง)  
 

ด้วยทางเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้ยั่งยืน(การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง)โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์  ศรีมุกดา เเละ นายเกียรติทวี   วงษ์มาตร นักวิชาการเกษตรกรอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลังให้กับประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน ในเขตเทศบาล ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
ซึ่งในวันแรก(16 พฤศจิกายน 2564) นำโดยนายวัชระ  บำรุงสงฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ร่วมดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้ยั่งยืน(การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง) โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์  ศรีมุกดา เเละ นายเกียรติทวี  วงษ์มาตร นักวิชาการเกษตรกรอำเภอบำเหน็จณรงค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลังให้กับประชาชน หมู่ 1 เเละหมู่ 11 ในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 10.14 น. โดย คุณ นฤมล ประทุมวัน

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220