หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ข่าวสารเทศบาล
 
   
 
 

 
พัฒนาพื้นฟูหลังน้ำท่วม (Big cleaning after flooded)  
 

ทางเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นฟู ล้างทำความสะอาด เก็บกวาด ขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ บริเวณชุมชนบ้านปะโค
    นำโดย นายวัชระ  บำรุงสงฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นฟู ล้างทำความสะอาด เก็บกวาด ขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ บริเวณถนนรุ่งเรืองศรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 17.21 น. โดย คุณ นฤมล ประทุมวัน

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220