หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  สมาชิกสภา
 
   
 
 


นายชัชวาลย์ ศักดิ์สุวรรณ
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0952865993
 


นายวิเชียร ใบขุนทด
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0986175852


นายปณชัย แก้วสีลา
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 0875568869
 
สมาชิกสภา
 


นายกว้าง กลิ่นศรีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร : 0960293619


นายอเนก ประสมทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร : 0861589978


นายสมเดช ไคขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร : 0829453848


นายมานิต คำนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร : 0839042367


นายมิตร นพคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร : 0619711679


นายผัน ประเสริฐพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร : 0653310454


นายสุทิน ปัดภัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร : 0902708980


นายสุวัฒน์ กลิ่นศรีสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร : 0807206510


นายเกลี้ยง ปีจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร : 0901822413
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220