หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
สถานที่สำคัญ
ในชุมชนบำเหน็จณรงค์
ศาสนสถานในชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบำเหน็จณรงค์
สินค้า OTOP ในชุมชน
สินค้าจากฝีมือชาวบ้านในชุมชนบำเหน็จณรงค์
สวนสาธารณะบึงชวน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน
1
2
3
4
5
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
 
news
เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ยินดีให้บริการ
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
  กิจกรรม ทต.  
   
 
  กิจการสภา   วีดิทัศน์
   
 
 
   
       
 
 
 
ข่าวสาร
 
   
 
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ บัณฑิตน้อย โรงเรียนเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
#นายวัชระบำรุงสงฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์ ได้เข้าพิธีรับรางวัล #สาขาสุดยอด [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
#นายวัชระบำรุงสงฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์ ได้เข้าพิธีรับรางวัล #สาขาสุดยอด [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ขอเชิญร่วมแสดงความไว้อาลัย แด่ นายมานิจ ป้องปัด รองนายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (ฟุตซอล) ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 15 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ (ฟุตซอล) ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
e - Service บริการออนไลน์ อีกหนึ่งทางเลือกรับบริการ ช่องทางเลือกที่คุณ... เลือกไ [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
บริการน้ำดื่มเพื่อประชาชนในเขตเทศบาล ฯ เปิดให้บริการประชาชนทุกวัน แบ่งออกเป็น 3 [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 54 
กำหนดการของวงดนตรีที่จะจัดแสดงในโครงการ มหกรรมอาหารของเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ในว [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 46 
รับสมัครร้านค้าในงานมหกรรมอาหารเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
ศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ป้องกันอุทกภัย เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 58 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
ขายทอดตลาด วัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 323 
   
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4686 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/4690-4736 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4594-4669 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว1383  [ 31 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1378  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1425 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 31 มี.ค. 2566 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว69  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1381 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ ฝ่าวิกฤตสุขภาพจากปฏิบัติการระดับพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1380  [ 31 มี.ค. 2566 ]
รวบรวมปัญหาอุุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1776  [ 30 มี.ค. 2566 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.2/ว1277 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 มี.ค. 2566 ]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว2412  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1364  [ 30 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 กค. มท 0803.4/ว1370  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1331  [ 30 มี.ค. 2566 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว1336  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว45  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1333 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1317 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว1324 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว11  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญร่วมรับฟังการอบรมหัวข้อ การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง ผ่านระบบออนไลน์หรือสตรีมมิ่ง (Streaming) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1319  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคใต้ กสว. มท 0820.3/ว1323 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4173-4237 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
 
   
   
 
**ด่วนที่สุด** ประกาศคณะกรรมการกระอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
การตอบรับสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปี 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การจัดส่งผลงาน นวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
** ด่วนที่สุด ** แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ระยะที่5) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
** ด่วนที่สุด ** แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
** ด่วนที่สุด ** แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยื่นแบบฯด้วยกระดาษ) ประจำเดือนภาษี กุมภาพันธ์ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
** ด่วนที่สุด ** การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 24 
** ด่วนที่สุด ** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านป่าไม้ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา จาก สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ โอนเมื่อ 16 มีนาคม 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่านิติกรรมที่ดินฯ) จากสนง.ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โอนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่านิติกรรมที่ดินฯ) จากสนง.ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โอนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+Coding) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ Long Term Care ในระดับพื้นที่ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ หัวข้อ การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง ผ่านระบบ Streaming [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมตรังสีซีเซียม-137 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
 
   
   
 
อบต.บ้านยาง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5-12 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขต [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แหลมทอง พิธี มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ตามโครงการ สายใยรักสู่วันปัจฉิม ประ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านยาง กีฬาประชาชน บ้านยางเกมส์ ปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศเปิดเผยราคากลาง (e-bidding) อบต.หนองฉิม [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศเปิดเผยราคากลาง (e-bidding) อบต.หนองฉิม [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่ง [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โสกปลาดุก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับกา [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาแซง ประชุมสภา อบต.หนองนาแซง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยยาง เทศบาลตำบลห้วยยางเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ห้วยยาง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง เปิดให้บริการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันท [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง การรดน้ำสวนสาธารณะ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
 
   
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำฯ [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 18 
ประกาสผลการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 47 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตาเผาศพ ประจำปี งปม. 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 47 
   
 
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 66 ประจำไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 51 
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพ (วัดป่าสำราญจิต) [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ (ปรากฎตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (ปรากฎตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (ปรากฎตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 มี.ค. 2566 ]

   
 
   
 
เสียภาษีป้ายต้องเตรียมอะไรบ้าง (14 พ.ย. 2565)    อ่าน 198  ตอบ 1  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (10 มี.ค. 2565)    อ่าน 113  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 847  ตอบ 0  
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
   
-สินค้า OTOP-
สวนสาธารณบึงชวน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ร่วมโหวตในหัวข้อ คุณต้องการเห็นเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์พัฒนาในเรื่องใด ?
  ทางคมนาคม
  ทางการศึกษา
  ทางวัฒนธรรม กิจกรรมพื้นบ้านประจำปี
  อุปโภค บริโภค
  ทางการให้บริการออนไลน์
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
CLICK
การจัดการองค์ความรู้
KM
CLICK
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
Google Map
แผนที่ดาวเทียม
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
แบบสำรวจ ความพึงพอใจ
CLICK
ประมวลผล การสำรวจ
CLICK
สายตรงปลัด
โทร : 087-039-7757
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220
 
 
ทต.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
CLICK