หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 187 
***ด่วนที่สุด*** การรับฟังข้อคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าสัก [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 29 
***ด่วนที่สุด*** การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 42 
**ด่วนที่สุด** การขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสุกร [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 27 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 67 
การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 39 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 57 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 65 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 117 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 47 
การจัดงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 32 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ เดือน มกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 34 
***ด่วนที่สุด***เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 35 
**ด่วนที่สุด** การจัดสรรงปม.ประจำปีงปม.พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2567) [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 207 
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 40 
เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 53 
**ด่วนที่สุด** การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 63 
ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 61 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 375
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220