หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านเล่า   ซื้อราคา วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ? 3 มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.บ้านเล่า   ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.โคกสะอาด   จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อ AC สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทต.บ้านแก้ง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องป้องกันและฯ (หลังเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2566
ทต.บ้านแก้ง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องป้องกันและฯ (หลังเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2566
ทต.หนองบัวแดง   ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทต.หนองบัวแดง   ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนเสริมภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ (กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านค่ายแสนสุข หมู่ที่ ๑๓ (ซอยหลังศาลเจ้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 4 ธ.ค. 2566
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านค่ายแสนสุข หมู่ที่ ๑๓ (ซอยหลังศาลเจ้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 4 ธ.ค. 2566
อบต.นาเสียว   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทต.ทุ่งลุยลาย   จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมปรึกษาหารือการจัดงานแข่งขันกีฬา ทุ่งลุยลายเกมส์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งลุยลายเกมส์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.แหลมทอง   จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อบต.วังตะเฆ่   จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว ่จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อบต.แหลมทอง   ซื้อวัสดุน้ำดื่มบริการประชาชน สำนักปลัด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ทต.บำเหน็จณรงค์   ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา จำนวน ๑ รายการ (ปรากฎตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อบต.โคกสะอาด   จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 7 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อบต.โคกสะอาด   จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๘ บริเวณไร่นายสี แจ่มใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ทต.หนองบัวแดง   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ป้าย หน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อบต.นาฝาย   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาฝาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม 2566- เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อบต.นาฝาย   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ-ขยาย จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือน ธันวาคม 2566- กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220