หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองโดน   จ้างทำป้ายโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ส้มป่อย   ซื้อโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ซับสีทอง   ซื้อวัสดุอบรม โครงการอบรมและศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาสูการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ซับสีทอง   จ้างเหมารถตู้ โครงการอบรมและศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 23 พ.ค. 2565
อบต.วังชมภู   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.วังชมภู   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.หนองบัวแดง   ซื้อวัสดุสำนักงานหน่วยงานคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.บ้านเป้า   จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่นายเลี่ยงถึงที่นายฉันทะ ขนาดถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.บำเหน็จณรงค์   จ้างเหมาทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 8.50 เมตร ความสูง 2.90 เมตรจำนวน 1 หลัง (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.แหลมทอง   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน กจ ๙๗๕๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.กะฮาด   จ้างเปลี่ยนคอมเพสเซอร์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์๔๒๐-๔๗-๐๐๐๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.กะฮาด   จ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยร้อนเครื่องปรับอากาศ ห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.กะฮาด   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.กะฮาด   ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองไผ่   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.เก่าย่าดี   จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ) 23 พ.ค. 2565
อบต.เก่าย่าดี   จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน) 23 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 881
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220