หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซักฟอกผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ และ ผ้าม้วนใหญ่ จำนวน ๓ รายการ (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว(ปลายตัด) จำนวน ๒ มัด (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ที่นั่ง เครื่องดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ซีซี ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๙ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ที่นั่ง เครื่องดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ซีซี ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๙ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๐๕ ชัยภูมิ เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๒-๐๐๔ จำนวน ๗ รายการ (ตามร่างขอบเขตขอองงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค ขนาด 40x30 ซม. จำนวน ๑๔ ป้าย (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว (ปลายตัด) จำนวน ๒ มัด (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว (ปลายตัด) จำนวน ๒ มัด (ตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 93
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220